Java – Kullanıcıdan Bilgi Alma (Scanner)

Java ile kullanıcıdan bilgi alabiliriz. Bu kullanımı bize Scanner sınıfı sağlamakta. Bu sayede kullanıcıdan bilgi alarak işlemlerimizi daha dinamik bir biçimde yapabiliriz. Diğer dillerde nasıl ki kutucuğa isim soyisim veya kullanıcı adı , şifre ikilisi gibi bilgiler giriliyorsa Java‘da da Java – Kullanıcıdan Bilgi Alma (Scanner)

Php OOP – Class Yapıları ve Metodlar (Public,Private,Protected,Extends…)

Zaman ilerledikçe OOP yani Nesne Yönelimli Programlama popülerliğini daha da arttıracak  gibi  görünüyor. Public,Private,Protected,Cons,Extends,Final,Static Kavramları artık bizim için büyük önem arz edecek. Bu kavramların ne işe yaradıklarını ve farklılıklarını kaleme alalım. Birer örnek ile kullanımlarına değinerek detaylandırmaya çalışayım. OOP’da bir sınıftan meydana Php OOP – Class Yapıları ve Metodlar (Public,Private,Protected,Extends…)

Java ile String İfadelerin Karşılaştırılması

Java ile c# dili ne kadar birbirine benzese de string ifadelerin karşılaştırılmasında bir farklılık söz konusu. C# dilindeki karşılaştırmaya ve java ile karşılaştırmaya bir bakalım. c# dilinde “==” operatörü ile bu durumu kontrol edebilirken Java’da ise “equals” bu görevi görmektedir. Java ile String İfadelerin Karşılaştırılması

Java – Static Constructer

Java ile Static Constructer c#’takiler ile aynıdır. C# bilenler bu konuda hiç bir yabancılık çekmeyecektir. Java’da Static Constructer’ların genel özelliklerine bir bakalım; İlgili sınıftan üretilen nesneler arasında ilk tetiklenendir. İlk nesne talebinde static constructer’lar tetiklenirken diğerlerinde tetiklenme olmaz. Belirlenen sınıfta Java – Static Constructer